Trainer

Sinds 2000 geef ik trainingen. Ik begon als maat van een maatschap in de arbeid gerelateerde hoek met trainingen op het gebied van stresspreventie en deskundigheidsbevordering van huisartsen. Vanaf 2002 kwamen daar trainingen bij op het gebied van Schematherapie, Milieutherapie en Suïcidepreventie. Naast trainingen met open inschrijvingen geef ik vaak in company trainingen of supervisie aan teams (zie ook; supervisie).

Afhankelijk van de vraag worden training en supervisie rechtstreeks door mij vorm gegeven, dan meestal in het verlengde van een interim opdracht, of via Schematherapie in Bedrijf. Schematherapie in Bedrijf is specifiek gericht op het organiseren en vorm geven van diverse trainingen (zie; www.schematherapieinbedrijf.nl).

Een overzicht van mogelijke trainingen:

Schematherapie
- Basistraining
- Vervolgtraining
- Training Groep Schematherapie (GST)
- Training Experiëntiële technieken
- Training Imaginaire technieken en Imaginatie met Rescripting
- Training voor Adolescenten
- Training omgaan met verschillende Copingmodi
Milieutherapie en samenhangend behandelen
PITSTOP Suïcide preventie training

Afhankelijk van de vraag en het doel kunnen trainingen op maat gemaakt worden.