Publicaties

 • Muste, E.H. (1998). Boekbespreking – Het opleiden van psychotherapeuten; signalement van de Groningse opleiding. Tijdschrift voor groepspsychotherapie, 32-1, p. 46 – 47.
 • Muste, E.H. & Poolen, F. (2000). Voorspellen psychologische persoonlijkheidskenmerken de uitkomst van (dag) klinische groepspsychotherapie. Een onderzoek uit de behandelpraktijk. Tijdschrift voor groepspsychotherapie, 34-1, p. 5 – 17.
 • Thunnissen, M.M. & Muste, E.H. (2002). Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 385 – 401.
 • Thunnissen, M.M. & Muste, E.H. (2003). Reactie op ‘Overgave aan het eigen schema’ van Rombouts. Tijdschrift voor Psychotherapie, (29)2, p. 173 – 177.
 • Muste, E.H. & Thunnissen, M.M. (2003). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: Schema Therapie in een therapeutisch milieu. In C. Janzing, A. van den Berg & F. Kruisdijk (red), Handboek voor Milieutherapie, deel 2, p. 77 – 96. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen.
 • Thunnissen, M.M. & Muste, E.H. (2005). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: schematherapie in een therapeutisch milieu. In A.H. Schene (red), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 9, 2005-2006, p. 205 – 217. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. (2006). Boekbespreking - J.E. Young, J.S. Klosko & M.E. Weishaar (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Tijdschrift voor psychotherapie, 32-5, 373 - 378.
 • Muste, E.H., Cornelissen, C.L.M., Hartman, S. – redactie (2007). Persoonlijkheidsproblemen, Beleving en behandeling. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Muste, E.H. (2008). Schemagroepstherapie in een klinische setting. In M. van Vreeswijk, H. Broersen en M. Nadort (red), Handboek Schemagerichte Therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H., Weertman, A, Claassen, A.M.T.S. – redactie (2009). Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H., Weertman, A, Claassen, A.M.T.S. – redactie (2009). Werkboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. & Claassen, A.M.T.S. (2009). Achtergronden bij de ontwikkeling van klinische schematherapie. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. & Weertman, A. (2009). Centrale begrippen binnen klinische schematherapie. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. (2009). Beschouwingen. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. & van der Meijden, J.M.L. (2009). Deel 3; Formulieren klinische schematherapie. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Werkboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. (2010). Epiloog – Schematherapie en vaktherapie. In: Verbrugt, J., Muziek en schema – schema en muziek. (p 87-91) Nijmegen: HAN.
 • Muste, E.H. (2010). Schematherapie op het net. Psychopraktijk, jaargang 2, nummer 5, 38-39.
 • Muste, E.H. (2012). Implementation of Schema Therapy in an Inpatient and Day Treatment Group Setting. In M. van Vreeswijk, H. Broersen en M. Nadort (red), Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice. Wiley-Blackwell.
 • Muste, E.H. (2013). Boekbespreking; Modi in schematherapie. Arntz, A., Jacob, G. (2012). Schematherapie in de praktijk: Een praktische handleiding. Directieve therapie, 33, 3, 266 – 270.
 • Weerd, D. de, Slaa, S., Muste, E. (2013). Handboek Sociotherapie; Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Muste, E.H. (2017). Boekbespreking; Schematherapie en gezonde volwassene. Claassen, A.M., Pol, S. (red) (2015). Tijdschrift voor Psychotherapie, jaargang 43-2017, nummer 2, (150-153). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.