Supervisie

Supervisie ondersteunt het persoonlijk leerproces en begeleidt de professional (in opleiding) in het aanleren van een specifiek theoretisch kader met de daarbij horende interventies. De American Psychological Association (APA) heeft in 2015 richtlijnen gepubliceerd met als doel supervisie en het supervisieproces zo goed mogelijk te beschrijven. Supervisie wordt niet alleen door de APA gezien als specifieke competentie. Ook de Nederlandse psychotherapie verenigingen zien het geven van supervisie als een ‘vak apart’ en zij organiseren (verplichte) cursussen gericht op het geven van supervisie.

In de supervisies die ik geef, vind ik het belangrijk om goed af te stemmen op de vraag van de supervisant en het doel van de supervisie in combinatie met de persoon van de supervisant en al aanwezige kennis en kunde. Mensen in opleiding, maar ook doorgewinterde collega’s die zich willen bekwamen in de toepassing van specifieke technieken binnen een bepaalde methodiek, zijn van harte welkom. Ook gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers, vaktherapeuten, sociotherapeuten of andere disciplines zijn van harte welkom. Daarbij verschuift de vraag soms van het aanleren van een methodiek naar een meer persoonsgerichte en coachende supervisie en kan het bijvoorbeeld gaan over de wijze waarop een team aangestuurd wordt of hoe te handelen in de organisatie.

In de concrete uitwerking zijn er verschillende mogelijkheden: individuele supervisie, in tweetallen of in een groep. Daarnaast superviseer ik teams. Vanuit mijn jarenlange ervaring met multidisciplinaire teams en mijn management achtergrond voelt een team snel als bekend aan en, heowel elk team zijn uniciteit kent, zijn veel processen herkenbaar. Een team helpen om binnen een bepaalde methodiek te (gaan) werken, vraagt vaak een combinatie van supervisie, training en managementvaardigheden.

    Specifiek ben ik supervisor voor:

  • P-opleidingen
  • Gedragswetenschappers of gedragstherapeutisch werkenden (lid VGCt)
  • Schematherapie, zowel voor het Nederlandse als het internationale register (ISST)
  • Groep Schematherapie voor de ISST (nog geen aparte opleidingseisen binnen Nederlands register)
  • Groepspsychotherapie Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP)