Persoonlijke achtergrond

In 1990 ben ik afgestudeerd te Leiden in de klinische psychologie. Aansluitend startte ik een Post Doctorale Opleiding (PDO) tot Klinisch psycholoog – Psychotherapeut. Binnen de psychotherapie koos ik als hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie. Ik had al veel ervaring in Cognitieve Gedragstherapie, onder andere door mijn studie in Leiden en twee jaar ervaring op een Cognitief Gedragstherapeutische afdeling te Delft, waar mensen maximaal 9 maanden opgenomen werden. De analytische theorieën inspireerden mij en nog steeds vind ik het ‘dynamisch’ denken een belangrijk onderdeel van het vak. Na de jaren in Delft bood het in opleiding zijn me de kans om in een grote GGZ instelling op verschillende psychotherapeutische afdelingen en een polikliniek te werken.

Werken in een multidisciplinaire setting heeft me altijd getrokken, zowel klinisch als in deeltijd. Toen ik na mijn PDO de kans kreeg mijn ervaring binnen teams voort te zetten bij De Viersprong, pakte ik mijn boeltje en verhuisde naar Bergen op Zoom om mijn 20,5 jaar lange carrière bij deze instelling te beginnen.

Na het eerste jaar jeugd en intakes, kwam mijn interesse in het analytisch werken en de cognitieve gedragstherapie mooi bij elkaar toen er in 1997 binnen de klinische afdeling voor volwassen voor Schematherapie gekozen werd. De grondlegger van Schematherapie, Jeffrey Young, kwam ons team trainen en vanaf die tijd zijn we aan het werk gegaan om dit ambulante individuele model om te buigen naar onze (dag)klinische setting, waarin de groep een belangrijke rol speelt. Dit was pionieren en met het multidisciplinaire team zoeken hoe deze vertaling gemaakt kon worden. Dat is één van de dingen die het werk zo leuk maken; steeds opnieuw de uitdaging aangaan om het behandelmodel bij te stellen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mensen die voor behandeling komen. Intussen is er zo een consistent behandelmodel gegroeid waar schematherapie het leidend principe is. Dit heeft zijn neerslag gevonden in een Handboek klinische schematherapie en Werkboek klinische schematherapie.

In mijn loopbaan binnen de Viersprong ontstonden al snel kansen om een eigen behandelafdeling op te richten en naast het behandelaar zijn ook de functie van milieutherapeut en die van manager op te pakken. Inhoudelijk specialiseerde ik me steeds verder in Schematherapie en vanaf 2002 geef ik trainingen in deze methodiek. Binnen de Viersprong pasten de functie van ‘expert’ en later ‘specialismeleider’ bij dit verworven specialisme en vanuit die functies was ik betrokken en verantwoordelijk bij het opstellen, beheren, implementeren en borgen van het behandelaanbod. Als P-opleider en praktijkopleider was ik verantwoordelijk voor de opleiding van medewerkers.

Vanaf 1 april 2017 ben ik als zelfstandige begonnen. Daarbij zijn mijn speerpunten de inzet als Klinisch psycholoog (behandeling, management, onderzoek), opleiding en supervisie. Tevens ben ik mede eigenaar van Schematherapie in Bedrijf, waar onder andere verschillende trainingen zijn ondergebracht.

Samenwerking

Uitwisseling met vakgenoten staat hoog in het vaandel bij me. Ik vind het inspirerend en stimulerend om met andere mensen in contact te zijn en betrokken te zijn bij het organiseren van bijvoorbeeld congressen, of samen te werken bij het schrijven van artikelen of boeken. In dit opzicht heb ik dan ook het geluk gehad om met verschillende mensen samen te kunnen werken. Zo ben ik vanaf de start betrokken geweest bij de oprichting van eerst het Register en nu de Vereniging voor Schematherapie. Ook bij de International Society of Schema Therapy (ISST) voel ik me betrokken en lid van verschillende commissies. Naast deze verenigingen geef ik met verschillende mensen trainingen, is er soms een symposium waarin ik participeer of organiseren we een workshop. Het zijn zaken die altijd meer tijd kosten dan gedacht, maar die me uiteindelijk ook altijd weer energie geven en me ‘jong’ houden in het vak.