Klinisch Psycholoog

Klinisch psycholoog is een specialisme van het basisberoep Gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig opgenomen in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de Individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Als klinisch psycholoog ben ik opgeleid om het brede werkveld van de gezondheidszorg te kunnen overzien en zo uitgerust om complexe psychische problematiek te diagnosticeren en te behandelen. Diagnostiek en behandeling vormen dus belangrijke pijlers.

Daarnaast is het integreren van nieuwe ontwikkelingen en dicht aansluiten bij onderzoek een belangrijk element van mijn werk. Graag ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Binnen mijn eigen expertise ben ik dicht betrokken bij onderzoek, door het mee ontwikkelen van protocollen, het starten van innovaties of mensen te superviseren die behandeling geven binnen een onderzoek conditie.

Verder ben ik ervaren als manager, met de nadruk op inhoud en innovatie. Ik volgde verschillende managent trajecten, leidde jarenlang middelgrote teams en zette verschillende zorgprogramma’s op. Ik ken de rollen van expert en/of specialismeleider en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg, die hiermee gepaard gaat.

Tot slot ben ik steeds betrokken bij opleiding, waarvan in de laatste jaren in de rol van P-opleider en Praktijkopleider voor de P(psychologische)-opleidingen.